f EPF Officers' Association

Leadership 2012-13


Name: G.Sanjeeva Reddy
Designation: PATRON(M.P.Rajya Sabha)
E-Mail:
Office:
Phone No:
Name: Shankar Pathak
Designation: President
E-Mail: nilimapathak1968@rediffmail.com
Office: RO, Thane
Phone No: 022-25838447
Name: E Sanjeeva Rao
Designation: Working president
E-Mail: sanjeevathegreat@gmail.com
Office: SRO,Kukatpally
Phone No:
Name: Sudarshan Kumar
Designation: Secretary General
E-Mail: sudlaw911@gmail.com
Office: HEAD OFFICE
Phone No: 09717271970
Name: Ganesh Kumar
Designation: Joint Secretary General
E-Mail: ganeshkumarsaha@gmail.com
Office: SRO, Patancheru
Phone No: 08455-246455
Name: M.S.Arya
Designation: ORGANISING SECRETARY
E-Mail: aryams2168@yahoo.co.in
Office: Head Office
Phone No:01126196239
Name: Manoj Yadav
Designation: Vice President (North)
E-Mail: ykmanoj@gmail.com
Office: SRO, NOIDA
Phone No:
Name: Paritosh Kumar
Designation: Vice President (south)
E-Mail: paritoshpatna@gmail.com
Office: RO, Raipur
Phone No:
Name: Shekhar Kumar
Designation: Vice President (East)
E-Mail: shebgp@yahoo.co.in
Office: RO,Jalpaiguri
Phone No:
Name: Ravindra Shinde
Designation: Vice President (West)
E-Mail: ravishinde.epfo@gmail.com
Office: RO,Bandra
Phone No:
Name: Rina Mandal
Designation: Member (North)
E-Mail: nsdcrina@yahoo.com
Office: NATRSS
Phone No:
Name: N Kishore Kumar
Designation: TREASURER and Member (South)
E-Mail: zxxz89@gmail.com
Office: Head Office
Phone No:
Name: R.K.Sinha
Designation: Member (East)
E-Mail: rajnikantsinha1962@gmail.com
Office: SRO,Shilong
Phone No:
Name: G R Jilla
Designation: Member (West)
E-Mail: jillajee@rediffmail.com
Office: RO,Thane
Phone No:
  • page 1 2 3 4 5 6 7